Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103123 PRÀCTIQUES EXTERNES O 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103123 PRÀCTIQUES EXTERNES O 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
103123 PRÀCTIQUES EXTERNES O 12
103124 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 15