Inici del Contingut

Mobilitat

 

La internacionalització dels estudis i estudiants és una prioritat a l'Escola Politècnica Superior (EPS). L'objectiu per una banda és, la captació d'estudiants estrangers qualificats, augmentant així la pluralitat dels equips de treball i proporcionant un complement imprescindible per la millora de les aptituds i competències dels estudiants de l'EPS. Per altra banda, es pretén proporcionar als alumnes les eines necessàries per convertir-los en excel.lents professionals a nivell internacional.

Per assolir aquests objectius l'Escola ofereix diferents itineraris formatius i programes de mobilitat que l'alumne podrà escollir segons les seves necessitats.

 

Suport als estudiants acollits d'intercanvi

Els estudiants hauràn d'assumir les despeses d'allotjament i manutenció a la Universitat de destí. Per altra banda, la matrícula es realitza a la Universitat d'origen i el preu del crèdit és aleshores l'estipulat per la Universitat d'origen.

Els estudiants es poden acollir a les convocatories de mobilitat per tal d'aconseguir ajuts que permetin cobrir de forma parcial o total les despeses de viatge, allotjament i/o manutenció.

 

Adreces d'interès

En les següents adreces trobareu la informació de les convocatories de mobilitat i noticies relacionades.

 

  • Mobilitat EPS. Podeu trobar tot tipus d'informació sobre les ofertes de mobilitat i notícies relacionades.
  • Màster en Enginyeria del Cuir. Trobareu informació actualitzada de convocatories de mobilitat.
  • Oficina de Relacions Internacionals. Trobareu informació sobre els diferents programes de mobilitat i els tràmits a seguir per solicitar-los.

 

Centres amb convenis signats

Podeu consultar les Universitats estrangeres amb convenis signats amb la EPS en els següents enllaços: