Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster universitari en Enginyeria del Cuir    

                                                                                  

                                                                       Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

 

Dins de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES) els màsters oficials són el segon nivell dels estudis universitaris després dels estudis de grau. Aquest és un títol de màster europeu que permetrà l’exercici de la professió en qualsevol país del món. La indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics (aeronàutica, automoció, mobiliari, calçat, moda i complements, etc), compta amb un know-how molt especialitzat, fet que dóna als titulats d’aquest màster un perfil molt interessant per a les empreses. L’objectiu plantejat en el pla d’estudis d’aquest màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per tal de contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir arreu del món. Les sortides professionals dels titulats en aquest màster són: responsable d’I+D o responsable de producció/innovació en empreses del sector del cuir i d’altres relacionades amb aquest sector (empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc).