Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Enginyeria del Cuir
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 1 any i mig
Crèdits ECTS: 90
Títol a què dóna dret: Màster en Enginyeria del Cuir per la Universitat de Lleida

 

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
  Disseny avançat de processos d'adoberia 1  Obligatòria 1 9
  Disseny i automatització de la industria del cuir Obligatòria  1 3
  Anàlisi instrumental i normalització Obligatòria  1 6
  Química de la proteïna Obligatòria 1 6
  Polímers Obligatòria 1 6
  Disseny avançat de processos d'adoberia 2 Obligatòria  2 9
  Tècniques Innovadores Obligatòria 2 6
  Gestió Ambiental Obligatòria 2 3
  Tecnologia avançada d'acabats 1 Obligatòria  2 6
  Tecnologia avançada d'acabats 2 Obligatòria 2 6

 

SEGON CURS (30 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
  Anàlisi de cicle de vida de la pell Optativa 3 6
  Internacionalització i gestió de mercats Optativa 3 3
  Metodologia de la investigació i disseny d'experiments Optativa  3 6
  Pràctiques externes Optativa  3 15
  Treball Final de màster Obligatòria  3 15

 

Taula d'Equivalències UdL-UPC

Inici del procediment de trasllat d’expedient a la UdL:

1.    Reunió estudiant/coordinador de la titulació a fi d’elaborar el document d’estudi previ dels reconeixements. Aquest document no compromet a res a l’estudiant respecte al seu trasllat d’expedient.
2.    Sol·licitut del trasllat: a Secretaria Acadèmica del 19 d’abril al 7 de maig.

Aquí podeu consultar la Taula d'equivalències UdL-UPC