Inici del Contingut

Idioma d'impartició

El màster en Enginyeria del Cuir té la política següent en relació a l'idioma en què s'imparteix cada assignatura:

  • Les assignatures obligatòries s'imparteiran en català, espanyol o anglès. La taula de planificació docent de cada assignatura estableix quin serà l'idioma. En aquells casos en que hi hagin alumnes estragers matriculats, l'idioma serà l'anglès.
  • Les assignatures optatives s'imparteixen en català o castellà, tot i que el material docent és en anglès.
  • El Treball Final de Màster (TFM) es pot realitzar en català, espanyol o anglès (cal acordar-ho amb el director).