Inici del Contingut

Distribució per semestres

 

CURS 1-SEMESTRE 1 ECTS
   
ANÀLISI INSTRUMENTAL I NORMALITZACIÓ 6
DISSENY AVANÇAT DE PROCESSOS D'ADOBERIA 1 9
DISSENY I AUTOMATITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL CUIR 3
POLÍMERS 6
QUÍMICA DE LA PROTEÏNA 6
   
TOTAL ECTS 30
 
 
CURS 1-SEMESTRE 2 ECTS
   
DISSENY AVANÇAT DE PROCESSOS D'ADOBERIA 1 9
GESTIÓ AMBIENTAL 3
TÈCNIQUES INNOVADORES 6
TECNOLOGIA AVANÇADA ACABATS 1 6
TECNOLOGIA AVANÇADA ACABATS 2 6
   
TOTAL ECTS 30
 
 
CURS 2-SEMESTRE 1 (OPTATIVES MÀXIM 15 CRÈDITS) ECTS
   
ANÁLISI DEL CICLE DE VIDA DE LA PELL 6
INTERNACIONALITZACIÓ I GESTIÓ DE MERCATS 3
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I DISSENY EXPERIMENTS 6
PRÀCTIQUES EXTERNES 15
   
TREBALL FINAL DE MÀSTER 15
   
TOTAL ECTS 30